Regulamin

Regulamin serwisu MyTravelBlog.pl

 • Użytkownicy korzystający z Serwisu muszą być osobami pełnoletnimi, lub - w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia - działać na podstawie zgody rodziców albo prawnych opiekunów.
 • MyTravelBlog.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia wszystkich usług związanych z udostępnianiem blogów oraz serwerów bez podania przyczyn.
 • Blog nie może być wykorzystywany niezgodnie z obowiązującym prawem.
 • Podany adres e-mail wykorzystywany jest wyłącznie do komunikacji z serwisem oraz do kominikacji między użytkownikami serwisu.
 • Podany adres e-mail nie jest udostępniany na stronach MyTravelBlog.pl
 • MyTravelBlog.pl ma prawo wyświetlania reklam w systemie blogowym.
 • MyTravelBlog.pl nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych w systemie blogowym.
 • Użytkownik serwisu, a nie MyTravelBlog.pl ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie pliki, które przechowuje na koncie serwerowym udostępnianym przez system MyTravelBlog.pl.
 • MyTravelBlog.pl nie odpowada za:
  • straty materialne lub moralne, spowodowane użytkowaniem serwisu
  • treść merytoryczną blogów
  • wejście w posiadanie osób trzecich hasła użytkownika
  • przerwy w funkcjonowaniu serwisu
  • nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu, związane z wadliwą konfiguracją komputera użytkownika
 • MyTravelBlog.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia bloga w każdej chwili bez ostrzeżenia, a także bez podania przyczyn, zwłaszcza w przypadku gdy:
  • blog wykorzystywany jest niezgodnie z obowiązującym prawem.
  • blog zawierał treści chronione prawami autorskimi, bez zezwolenia autora.
  • działalność użytkownika wyraźnie działała na niekorzyść serwisu
  • treść lub wygląd bloga nawołuje do treści szowinistycznych, nazistowskich i faszystowskich
  • treść lub wygląd bloga w wyraźny sposób poniża lub ośmiesza osobę trzecią.