Rodzaje tłumaczeń językowych

Warszawa | 2020-07-23 | Czytano 100 razy
0 głosów
 - Moje zdjęcia i blogi z podróży i wypraw

Językoznawcy wciąż dokonują badań i tworzą opracowania, których celem jest tworzenie typologii tłumaczeń, gdyż jest to zagadnienie obszerne i dość złożone. Zależnie od tego jak analizujemy tłumaczenia, możemy wyróżnić ich wiele rodzajów, oczywiście najprostszy podział to tłumaczenia ustne oraz pisemne. Chcąc zostać tłumaczem i pracować w biurze tłumaczeń takim, jak https://supertlumacz.pl/ warto uporządkować sobie wiedzę o rodzajach tłumaczeń, bo to może być bardzo pomocne w wytyczaniu własnej ścieżki zawodowej i obieraniu danej drogi kształcenia, która dla różnych typów tłumaczeń jest inna. 

Rodzaje tłumaczeń ustnych

Tłumaczenie ustne to tłumaczenie tekstu mówionego i to w czasie rzeczywistym. Przy tego typu tłumaczeniach ogromnie ważna jest odporność na stres, dobry refleks, ogromne zasoby leksykalne oraz elastyczność. Tłumaczenia takie najczęściej dotyczą wywiadów, konferencji prasowych, spotkań dyplomatycznych czy też spotkań biznesowych.

Jak możemy dowiedzieć się z artykułu na https://supertlumacz.pl/rodzaje-tlumaczen-ustnych/ tłumaczenia ustne dzielimy na:

- tłumaczenia konsekutywne- tłumacz słucha wycinka tekstu, a następnie go tłumaczy; dzieje się tak np. podczas przemówień czy wystąpień polityków- tekst mówiony jest przez nich odpowiednio dzielony, robią oni pauzę i to jest czas na przetłumaczenie wypowiedzi; tłumaczenia takie są niemal standardem podczas wszelkich państwowych uroczystości, jednak przedłużają one czas samych wystąpień,

- tłumaczenia symultaniczne- tłumacz tłumaczy tekst wypowiadając go równocześnie z osobą mówiącą; taki rodzaj tłumaczeń dotyczy np. wykładów, spotkań na szczeblu międzynarodowym, konferencji, wystąpień w instytucjach unijnych, etc,; podrodzajem tłumaczeń symultanicznych są tłumaczenia kabinowe, gdzie tłumaczenie odbywa się w dźwiękoszczelnej kabinie dla tłumaczy, z wykorzystaniem słuchawek oraz mikrofonu. 

Rodzaje tłumaczeń pisemnych

W artykule dostępnym na https://supertlumacz.pl/rodzaje-tlumaczen-pisemnych/ możemy dowiedzieć się, że tłumaczeń pisemnych ze względu na ich rodzaje jest wiele i wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem tłumaczenia, z jakim tekstem mamy do czynienia. Podzielić tłumaczenia pisemne możemy na:

- tłumaczenia przysięgłe - są to najczęściej tłumaczenia sporządzane na potrzeby urzędów, instytucji rządowych, uczelni państwowych, uczelni wyższych czy innych szkół; przykładami tłumaczeń przysięgłych mogą być np. pisma procesowe, zaświadczenia, świadectwa, akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa i wiele innych; tłumaczeniami przysięgłymi zajmują się tłumacze przysięgli wpisani w ten poczet przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

- tłumaczenia techniczne - mogą to być np. tłumaczenia instrukcji obsługi, różne specyfikacje, objaśnienia działania maszyn lub całych technologii; takimi tłumaczeniami zajmują się często osoby o wykształceniu inżynieryjnym,

- tłumaczenia medyczne - to przede wszystkim prace naukowe, wyniki badań, opisy chorób, recepty, etc; tłumaczenia takie wykonywane są zarówno dla instytucji jak i dla podmiotów prywatnych,

- tłumaczenia prawne - dotyczą wszelakich dokumentów prawnych jak ustawy, wyroki, traktaty, kontrakty; zajmują się nimi w dużej mierze sami prawnicy najlepiej znający fachową terminologię i konteksty.

Do tłumaczeń pisemnych można także zaliczyć tłumaczenia naukowe, literackie, biznesowe.

W pobliżu Warszawa na MyTravelBlog.pl

w lini prostej: 0km
Początki....
w lini prostej: 0km
Wycieczki po Polsce
w lini prostej: 0km
Dylemat zmroku
w lini prostej: 0km
Puszcza Kampinoska
w lini prostej: 0km
JACGUELINE-1962 annee.
w lini prostej: 0km
JACGUELINE-1962 annee.
w lini prostej: 0km
Jak? Za ile? Co zobaczyć?
w lini prostej: 0km
Ciekawe strony o Kaminosie
w lini prostej: 0km
Pomoc w pozyskaniu kredytu hipotecznego.
w lini prostej: 0km
Jak zaprojektować i założyć ogród?
w lini prostej: 0km
Altany kryte strzechą w ogrodzie.
w lini prostej: 0km
Jak sprawdzić adres IP ?